Oferta

KOREKTA TEKSTU
od 4 zł/strona
Wykonuję korektę:
- książek (drugie czytanie)
- e-booków
- wpisów na blogu
- czasopism
- katalogów, ulotek
- prac magisterskich, dyplomowych
- tekstów po tłumaczeniu
TRANSKRYPCJA NAGRAŃ
od 12 zł/strona
Nagrywasz webinary?
Prowadzisz konferencje?
Szkolenia?
Spiszę je dla Ciebie oraz opracuję tekst pod kątem językowym i dostosuję słowo mówione do pisanego.
Spisuję ze słuchu nagrania audio i video.
 
 
 

 

Każde zlecenie jest wyceniane indywidualnie na podstawie przesłanej próbki tekstu. Rozliczam się za stronę znormalizowaną, a w przypadku dłuższych tekstów – za arkusz wydawniczy.

 

* Arkusz wydawniczy – 40 000 znaków ze spacjami.

** Strona znormalizowana – 1800 znaków ze spacjami.

 

Sprawdzę Twój tekst pod kątem ortografii i interpunkcji, poprawności stylistycznej oraz spójności. Poprawię też błędy merytoryczne, jeśli takie znajdę.

Pracuję w Wordzie w trybie śledzenia zmian, na plikach pdf oraz bardziej tradycyjnie, na wydrukach.